Vårfluer - En introduksjon til vårfluefiske

Begrepet vårfluer er i grunn litt misvisende. Mange tror at vårfluer kun er aktive og dermed aktuelle for fluefiskeren på våren, som navnet sier, men dette er helt feil. Navnet vårfluer brukes som en betegnelse på de insektartene som er tidligst i gang med sin livssyklus på våren, de tidligste er til og med i gang før isen har sluppet taket på vannene i marka. Men selv om de er i gang med sin livssyklus tidlig om våren, betyr ikke det at de ikke er aktive utover resten av sesongen, for de fleste av vårflueartene våre er nemlig det. Våre ca 250 vårfluearter er  ofte aktive gjennom hele fluesesongen og inngår i fiskens diett store deler av sesongen. Et mer passende navn ville kanskje vært helårsflue, men det heter nå engang vårflue.


Vårfluer går gjennom flere stadier i sin livssyklus og de fleste av stadiene er aktuelle for fluefiskeren. Stadiene som vårfluen gjennomgår er eggstadiet, larvestadiet, puppestadiet og ferdigutviklet insekt som blant fluefiskere refereres til som ferdig vinget vårflue. Dette er et rent imitasjonsfiske der det handler om å fiske med så lik flue som mulig som det du finner der du skal fiske. “Match the Hatch” er med andre ord stikkordet her. 

Larvestadiet

Som larve finnes det to typer vårfluer; husbyggende larver og ikke husbyggende larver. Dette fisket foregår langs bunnen da disse larvene oppholder seg i og på bunnen. Det er våtfluer og gjerne  nymfefluer som i all hovedsak brukes til dette fisket. Du kan med fordel oppsøke grunnere partier om du ønsker å prøve deg på dette som fluefisker. Nymfefiske kan være effektivt og det finnes en rekke fortommer som er spesielt tilpasset dette fisket. Alt fra taktiske fortommer, french leader og polyleader. Som tippet anbefaler vi fluorcarbon til dette fisket da den synker lettere enn nylon, samtidig som at den er vanskeligere for fisken å se.


Taktisk leader

Hovedformålet med denne fortommen fra Orvis er at den er lettere å se for deg som fisker. Dette gjør den perfekt til bruk på nymfefiske der du fisker med små fluer som legger seg på undersiden av vannskorpen og er umulig for fiskeren å se. Vi anbefaler at du fester en klar fortom eller tippet ytterst, gjerne i fluorocarbon for at fisken ikke skal se den ytterste delen av fortommen. Fortommen kommer ferdig med en Orvis tippetring.

French Leader

27 fots fortommer er ikke dagligdags, men det er konkurransefiskerne og nymfespesialistene som har etterspurt disse. French nymph varianter betyr at det er ca 35cm med nappindicator inkludert i selve fortommen.

Polyleader

Polyleader er et spennende tilbehør som enhver våtflue og nymfefisker bør ha i sin utrustning. Den kommer med løkke i begge ender og er derfor lett og montere samt demontere. Fordelen med polyleader er at du kan la flua og den ytterste delen med polyleader og fortom synke, mens resten av kastelina ligger på overflaten. Dette gjør det ekstremt mye lettere å løfte lina fra vannet når du skal begynne å kaste sammenlignet med et rent intermediate snøre der hele kastelina vil ligge noe under vannoverflaten.

Puppestadiet

Som fluefisker er det den siste delen av puppestadiet vi gjerne venter på, selve klekkingen. da er det klekkere eller emergere som de ofte kalles som gjelder. Når puppene, som gjerne befinner seg langs bunnen, flyter opp til overflaten for å påbegynne forvandlingen til et ferdigutviklet insekt eller ferdigvinget vårflue om du vil, går fisk som jakter på disse inn i matmodus. Dette er et lett bytte for fisken som gjerne fråtser i seg av de store mengdene med vårfluepupper som flyter opp til overflaten. Som fluefisker har du her et utall med puppefluer å velge i. Noen pupper kan svømme og kalles derfor svømmepupper. De beveger seg raskt på overflaten og flue imitasjoner som superpuppan eller andre svømmepupper er gode alternativer. 


EKSEMPLER PÅ PUPPEFLUER. SUPERPUPPAN sammenlignet med SVØMMEPUPPE


Ønsker du å fiske under overflaten anbefaler vi fluorcarbon  da den synker lettere enn nylon, samt at den er vanskeligere for fisken å se.

Ferdigvinget vårflue

I dette stadiet er insektet ferdig utviklet og som fluefiskere har vi også i stor grad beveget oss over i tørfluefiskernes verden. Overflatefiske med tørrfluer er et fiske der man bruker imitasjoner av fullvoksne insekter for å forhåpentligvis lure fisken. Fisketaktikken tilpasses etter insektstypen du imiterer. Veldig mange vårfluer er bevegelige på vannfilmen og som fluefiskere striper vi derfor fluene våre over vannfilmen for å imitere dette.


Som ved alt annet tørrfluefiske er det viktig å impregnere fluene godt og du kan med fordel impregnere fortommen også slik at fluen du fisker med flyter godt og ikke minst riktig.


De mest brukte fluene i denne kategorien er  Streaking Caddis, Europea 12, Elkhair Caddis og Muddler Sedge.

Dykkende vårflue

Noen vårfluer har også muligheten til å dykke ned i vannet igjen. Det er vanskelig som fluefisker å fiske målrettet på dette fenomenet og av den grunn er det også noe de færreste gjør.


Som flueimitasjon til dette fisket er nymfefluer som Caddis Nymph mye brukt. 

Andre artikler

Legg igjen en kommentar

Din email adresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felter er markert *

Merk at, kommentarer må bli godkjent før de er publisert.