Alt om Fiskesnører - Hvilket fiskesnøre bør du bruke? | Monofilamen, Multifilament eller Flourcarbon

Kort fortalt finnes det 3 hovedtyper med fiskesnører. To typer Monofilament liner og Multifilament. Det finnes underkategorier av multifilament også, men vi omtaler denne kategorien samlet.

 • Nylon / mono / monofilament / sene
 • Fluorcarbon
 • Multifilament / braid / Gel-spun-lines / flettet snøre

Hva er monofilament?

Monofilament er som navnet sier fremstilt av en enhet, ikke flere som multifilament. Monofilament også kalt nylonsnøre er et fiskesnøre bestående av en enkelt tråd, gjerne fremstilt av nylon, som er en type polymer. Fluorcarbon er også fremstilt av en enkelt kjerne, men da av et annet plastmateriale, fluoropolymer. Ettersom de er fremstilt av ulike typer polymer har de veldig forskjellige egenskaper som er attraktive på hver sin front til ulike typer fiske. På nylonsnøre er det store forskjeller på linene avhengig av prisklasse.

Har nylonsnører minne?

Avhengig av kvalitet så har nylonsnører i større eller mindre grad et minne. Det du typisk betaler mer for når du går opp i pris er at du får et snøre som ofte er mykere, har mindre strekk og mindre minne. De beste nylonlinene har tilnærmet null minne. De dyreste nylonlinene er fortsatt relativt rimelige sammenlignet med andre typer fiskesnøre.

Hva er fordelene med monofilament / nylonsnøre?

 • Lav pris
 • Flyter godt. Dette er en fordel til overflatefiske
 • Lite synlig for fisken (Fluorcarbon er enda mindre synlig)
 • Slitasje er en av de største fordelene til vanlig nylonsnører. Nylonsnøre er det snøret som tåler slitasje best. Dette gjør snøret optimalt til meitefiske, isfiske, bunnfiske, elvefiske og som fortom til ulike typer bruk.
 • Lite vibrasjon er også noe som kjennetegner nylonsnører. De formidler lite vibrasjoner fra båt, motor og stangringer da disse lydene blir borte i elastisiteten i snøre. En sterkt undervurdert egenskap.
 • Nylonsnører regnes derfor som det soleklart beste allround snøret! Det er ikke optimalt til alt, men det er ingen fiskeformer du ikke kan bruke nylonline til.

Hva er ulempene med monofilament / nylonsnøre?

 • Flyter godt. Dette er en ulempe om du vil fiske dypt med lett redskap
 • Minne er som kjent noe som kjennetegner spesielt rimelige og stive nylonsnører eller gamle snører som ikke lenger er like myke som de var når de var nye.
 • Varigheten på monofilament er kortere enn andre liner. Grunnen til det er at det tørker ut ved bruk og begynner å brytes ned. Denne prosessen starter ved første gangs bruk når snøret blir vått og utsettes for sollys som inneholder UV-lys. Dette gjør at nylonsnører må oppbevares tørt og mørkt for å vare lengst mulig.
 • Strekk og elastisitet reduserer kontakten med agnet eller eventuelt fisken på kroken, noe som igjen går ut over krokingseffekt, tilslag og kontroll under innsveiving.

En god tommelfingerregel er også å bytte ut monofilament etter toppen to sesonger. Mange gjør dette konsekvent etter kun en sesong. Det er alltid lurt å se over snøre før man tar fatt på en ny fiskesesong, ta noen strekktester på ulike steder av snøret, kjenne etter sår og rifter i snøret. Oppdager man mange rifter og sår eller opplever at snøret ryker når man foretar en strekktest bør man enten fjerne den delen av snøret som er dårlig eller bytte hele snøret. Tenk hvor kjedelig det ville være å miste drømmefisken fordi snøret ikke holdt mål.

Når skal du fiske med monofilament / nylonsnøre?

 • Når du meitefisker er nylonsnører helt klart å foretrekke. De tåler slitasje bedre enn andre liner og kan rigges med opphengere og knytes på ulike måter avhengig av meitemetode. Slitasje er viktig her da snøret ligger på bunnen, samt at det ofte er nedtynget med vektkuler og søkker som i seg selv også kan slite på snøret.
 • Overflatefiske eller topwater-fiske er midt i blinken for nylonsnører da snøret i seg selv har gode flyteegenskaper.
 • TIl alle former for bunnfiske der snøret er eller kan komme i kontakt med bunn bør du bruke nylon.
 • Til isfiske er vanlig nylonsnører overlegent best da de tåler slitasje mot is og utfordringene med frost bedre enn andre liner.
 • Ved elvefiske er sannsynligheten for at snøret kommer i kontakt med bunnen stor og nylon er derfor det beste alternativet til dette fisket.
 • Som fortomsmateriale er nylon det mest brukte snøret. Denne delen av snøret er den mest utsatte og oftest den delen som blir utsatt for slitasje fra fiskens tenner og andre skarpe kanter langs bunnen.
 • Nylonsnører regnes derfor som det soleklart beste allround snøret! Det er ikke optimalt til alt, men det er ingen fiskeformer du ikke kan bruke nylonline til.

Er nylon kun for nybegynnere?

Nei! Dette er en vanlig misforståelse blant mange. Også i utstyrsbransjen ser vi dessverre en del selgere som gjerne foretrekker å selge dyrere spesialsnører som multifilament. Nylonsnører regnes som det soleklart beste allround snøret til alt fiske året gjennom i både ferskvann og saltvann. Spesielt til alle former for passivt fiske er nylon overlegent. Det er først når du begynner å spissdefinere fiske ditt til mer aktive fiskeformer der snøret i liten grad er utsatt for slitasje og bunnkontakt at multifilament og fluorcarbon kommer til sin rett.

Nylonsnører er ikke optimalt til alt, men det er ingen fiskeformer du ikke kan bruke nylonline til.

Hvilken Knute brude du knyte til monofilament?

Dobbel slukknute er den mest brukte knuten på nylonliner. Dette fordi dette er den knuten som skårer høyest på knutestyrke. Fluorcarbon knyttes med samme knute, men det er enda viktigere å fukte snøret før du strammer knuten ettersom fluorcarbon tåler varmegang og friksjon dårlig.


Hva er et fluorkarbon snøre?

Fluorkarbon eller fluorcarbon forkortes gjerne til FC. Ettersom fluorcarbon også er fremstilt av en enkelt kjerne, men da av et annet plastmateriale enn vanlig nylon snøre, fluoropolymer, regnes fluorocarbon som en monofilament sene. Ettersom de er fremstilt av ulike typer polymer har de veldig forskjellige egenskaper som er attraktive på hver sin front til ulike typer fiske. Vi skal derfor dykke videre ned i produktegenskapene til FC-snører. Fluorocarbon snører bør lagres tørt og mørkt.

Har fluorcarbon snører minne?

Ja, fluorcarbon har minne, men gjerne mindre minne sammenlignet med vanlig nylonsnøre.

Hva er fordelene med fluorocarbon snøre?

 • Den kanskje viktigste fordelen med fluorcarbon snører er at de har tilnærmet samme brytningsindeks som vann har. Dette betyr at fluorcarbon snører i de fleste tilfeller er så godt som umulig å se når det er i vann. Dette er en kjempefordel når du fisker etter sky fisk eller fisk som er vant til å bli fisket på.
 • Fluorocarbon snører synker 4 ganger raskere enn nylon. Dette gjør fluorcarbon snører attraktive for fluefiskere som fisker med våtfluer og nymfer. Predatorfiskere som fisker etter abbor, gjørs, havabbor, ørret og røye for å nevne noen vil også ha nytte av fluorocarbon snører til aktivt fiske med sluk, spinner og wobblerfiske.
 • Mindre strekk enn nylonsnører gir mer kontante tilslag og bedre følsomhet og kontroll ved innsveiving og kjøring av fisk.
 • Lite minne er også en positiv egenskap ved fluorocarbon snører. Dette gir pene presentasjoner og god kontroll på fiskeredskapen du har i enden av snøret.

Hva er ulempene med fluorcarbon snøre?

 • Fluorocarbon snører synker 4 ganger raskere enn nylon. Dette gjør snøret uegnet til tørrfluefiske og andre fiskeformer som skjer på vannoverflaten.
 • Dårligere på slitasje sammenlignet med nylon. Bør derfor ikke brukes til fiske der det er sannsynlig at snøret kommer i kontakt med bunnen.
 • Lavere knutestyrke enn nylon.
 • Må fuktes ved knyting da fluorocarbon snører tåler varmegang og friksjon dårlig. Alle monofilament snører bør fuktes, men dette er mer kritisk på fluorocarbon enn for eksempel nylon.
 • Holdbarheten er tilsvarende som nylon. FC-liner tørker ut ved bruk og brytes ned etter første kontakt med vann. Denne prosessen starter ved første gangs bruk når snøret blir vått og utsettes for sollys som inneholder UV-lys. Dette gjør at FC-liner må oppbevares tørt og mørkt for å vare lengst mulig. 

Når skal du fiske med fluorcarbon snøre?

 • Passer ypperlig til fortomsmateriale til fluefiske med våtfluer og nymfefluer.
 • Når du skal ha en fortom ytterst på hoved snøret ditt (normalt multifilament) ved aktivt fiske. Vi snakker her spesielt om fiskeformer som aktivt fiske med sluk, wobbler, dorging, crankbaits, og opphengsfluer.
 • Som fortom på konvoi, fiskeslep, også kalt amerikaner, er fluorcarbon ideelt.
 • Ved jiggfiske, vertical jigging, drop-shot, eurosniping, etter abbor og gjørs er fluorcarbon å foretrekke.

Hvordan knytter du monofilamentet?

Fluorocarbon knyttes med samme knute som nylon, men det er enda viktigere å fukte snøret før du strammer knuten ettersom fluorcarbon tåler varmegang og friksjon dårlig. Mange velger også å bytte ut dobbel slukknute til fordel for enkel slukknute for å redusere friksjon.

Hva er multifilament snøre?

Multifilament snøre er som navnet sier et fiskesnøre satt sammen av flere små tråder av polyetylen (Pe) som er ekstremt tynne og som tvinnes sammen slik at de samlet utgjør en fiskeline. På grunn av egenskaper i fibrene som utgjør multifilamentsnøret og måten disse tvinnes sammen på er multifilament fortsatt et veldig tynt snøre sammenlignet med et monofilament sene i samme dimensjon.

Multifilamentsnører lages på forskjellige måter, noen har en kjerne som resten av trådene tvinnes rundt, andre har ikke det. For å øke slitestyrken på multifilament er det flere produsenter som kler snørene sine med coatinger, gjerne i nylon. Dette gjør snørene glattere og mer motstandsdyktige for slitasje.

På den andre siden kan man øke bruddstyrken dramatisk om man i stedet for å dekke multifilament snøret med en coating, velger å øke antallet tråder som brukes. Dette går automatisk på bekostning av slitestyrke. Man må med andre ord velge. Antall tråder eller fiber som er brukt oppgis normalt på emballasjen.

Multifilamentsnører har ofte en veldig høy bruddstyrke sett opp mot tykkelse. Dette gjør at multisnører alltid skårer høyt i rene strekktester, men de er generelt dårlige på slitasje. Dette gjør at multifilamentsnører sjelden er å foretrekke for nybegynnere som skal ha et allround snøre som skal dekke mange bruksområder. Er fiskemetoden du bruker mer spesifisert til aktivt fiske, evt, dorging der snøret ikke er i kontakt med bunn vil multifilament være overlegent best.

Hva slags multifilament er best?

Dette er umulig å svare på. Det kommer helt ann på fisket ditt. Driver du utelukkende med vertikalfiske, drop-shot, jigging eller pilking slik at snøret ditt ikke utsettes for slitasje kan du fint gå for snører med høy bruddstyrke.

Om du på den andre siden dorger, fisker aktivt fra land eller bruker andre fiskemetoder der snøret ditt kan utsettes for kontakt med bunn, generell slitasje eller fisketenner kan det være lurt å velge et snøre som har en coating. Det er ikke alltid det står oppgitt om et multisnøre har coating eller ikke, men det er ganske lett å kjenne om snøret har en coating da en coating gjør snøret glattere og ofte noe stivere enn snører uten coating. Avhengig av hvor mye slitasje du ser for deg at snøret ditt kan bli utsatt for, kan du også vurdere å bruke en fortom ytterst der slitasjen normalt finner sted. Er det hovedsakelig slitasje som er grunnen til at du bruker fortom er nylon et bra valg, men om tanken er å gjøre det vanskeligere for fisken å se snøret, bør du bruke fluorcarbon line som fortom.

 • Skal du bruke multifilament til variert allround fiske er det snører med coating som er å foretrekke. Grunnen til det er at de tåler mer slitasje.

Har multifilamentsnører minne?

 • Nei. Det er helt stumme, har ingen strekk og har derfor heller ikke minne.

Hva er fordelene med multifilament snøre?

 • En av de største fordelene med multifilament er den høye bruddstyrken, noe som gjør at man kan bruke et mye tynnere snøre sammenlignet med hva man kan om man bruker monofilament snører.
 • Multifilament har ikke noe minne.
 • En av egenskapene til multifilament er at det ikke er noen strekk eller elastisitet i snøret. Dette gjør at man har bedre kontroll på fisket, tilslagene blir mer kontante.
 • Ettersom man ofte går ned i dimensjon, eller tykkelse på snøret om du vil, på monofilament snører gjør det at man ofte kaster lengre med multifilament sammenlignet med andre snører.
 • Høy bruddstyrke gjør det mulig å gå ned i dimensjon på snøret, dette gjør at snøret skjærer bedre gjennom vannet. Dette betyr videre at kontakten med det du fisker med i enden av snøret blir mer direkte. Det samme gjelder når du kjører fisk. Den direkte kontakten du får med fisken under innsveiving reduserer kjangsen for at fisken sliter seg eller klarer å riste ut agnet ditt.

Hva er ulempene med multifilament snøre?

 • Slitasje er mulitfilamentsnørenes akilleshæl. De tynne polyetylen fibrene ryker lett.
 • Holdbarheten er også vesentlig bedre på multifilament sammenlignet med monofilament. Multifilament råtner ikke på samme måte som monofilament og det er vanlig å kunne bruke multisnører over flere sesonger. Er man flink til å ta vare på snøret, holder det i utgangspunktet lenge. For å øke levetiden på multifilamentliner er det viktig å skylle snella med snøret på i lunkent vann om man har vært i saltvann, samt la snelle med snøre tørke før man pakker det bort og skal lagre det over tid.
 • Ettersom multifilament tåler slitasje dårlig bør man bruke en fortom ytterst
 • Multifilament er helt stumt og har ingen strekk, det betyr også at snøret overfører lyd og vibrasjoner lett.
 • Multifilament kan ikke brukes på billige sneller. Grunnen til det er at kryssleggingen på rimeligere, gjerne under 600kr ofte er så lav at multifilamentsnører som ofte er tynne har lett for å grave seg inn i underliggende snørelag på snella. Skjer dette vil man oppleve at snøret floker seg i utkast og fester seg i stangringene på vei ut.
 • Multisnører er ofte så glatte at de glir rundt på spolen på snella om man ikke sikrer disse med en myk tapebit først. Tapebiten som gjerne kommer med multisnøret er ideell til dette. Knyt på snøret på snella først, fest deretter tapebiten før du sveiver på resten av snøret.
 • Multifilament er kjent for å kunne slite stangringer av lav kvalitet. Det er derfor anbefalt å ha en stang som er egnet for multisnører. Stenger over 600-700kr har stort sett stangringer som tåler multifilament.
 • Prismessig er ofte multisnører dyre snører, men de betaler seg over tid ved at de varer lengre enn andre snører.
 • Dette er ikke et snøre for nybegynnere. En nybegynner bør ha et standard monofilament sene som kan brukes til alle typer fiske.

Når skal du fiske med multifilament snøre?

 • Til de fleste former for aktivt fiske der snøret i liten eller ingen grad er utsatt for slitasje.
 • Til alle former for drop-shot fiske, vertikalfiske, jiggfiske og dorging kan multisnører være ideelt.
 • Multifilament er et snøret for den erfarne sportsfiskeren som krever maksimal ytelse, kontroll, kastelengde og kontakt under fiske.
 • Multifilament er generelt sett det beste snøret til aktivt fiske.

Hvordan knytter du monofilamentet snøre?

Skal du knyte multifilament er Polomar-knuten en av de mest brukte knutene. Den utføres i fire enkle steg:

 • Start med å brette snøret ditt dobbelt
 • Utfør deretter en standard knute (kjørringknute som vi kaller det på godt norsk)
 • Ta deretter kroken / sluklåsen din gjennom løkken du lagde i steg 1
 • Stram deretter snøret ved å dra kroken på den ene siden og de to snørene som ligger paralelt i den andre enden på figur 4 fra hverandre. Det er ikke nødvendig å fukte snøret før du strammer.

 

Andre artikler

Legg igjen en kommentar

Din email adresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felter er markert *

Merk at, kommentarer må bli godkjent før de er publisert.